middeleeuwen & nieuwe tijd: sociaal-economische geschiedenis

Studiegidsnr:1076FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bruno Blondé
Peter Stabel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel bestaat uit twee onderdelen. In de eerste helft worden sleutelmodellen voor de interpretatie van de sociale en economische geschiedenis van de middeleeuwen en de nieuwe tijd voorgesteld en vindt er aan de hand van studentenpresentaties en lectuur van sleutelteksten een discussie over plaats.

In het tweede deel wordt een specifiek thema uitgediept. Studenten bereiden de discussies voor met het lezen en voorstellen van literatuur en werken een research paper uit over het thema.

Thema 2019-2020: vrouwen in the middeleeuwen en de nieuwe tijd. Omgangsvormen en sociale hiërarchie.

Voorlopige kalender (de aanpassingen aan deze kalender kan je vinden op blackboard)

Week 1,  Introductie tot het jaarthema : gender in de pre-moderne samenleving (Bruno Blondé en Peter Stabel)

1° Afspraken i.v.m. de colleges, de lectuur, de presentaties en de examenformule

2° Voorstelling van het jaarthema: gender

Week 2, capita selecta uit Merry Wiesner (Bruno Blondé en Peter Stabel)

1° Korte voorstelling van het eigen hoofdstuk, gevolgd door algemene discussie

2° tentatieve discussie over keuze essayonderwerp

Week 3, Bouwstenen en limieten voor de groei: Malthus en Ricardo revisited (Peter Stabel)

1° studentenpresentatie en algemene discussie (Hatcher and Baily, Modelling the Middle Ages, chapter 2)

2° artikel gender, familie, huwelijkspatroon (concepten EMP, Companiate Marriage)

Week 4, De kracht van de samenleving. Marxistische interpretatiemodellen : inleiding (Peter Stabel)

1° studentenpresentatie en algemene discussie (Hatcher and Baily, Modelling the Middle Ages, chapter 3)

2° artikel gender en klasse (vrouwen aan onderkant economie: economies of makeshift)

3° Eerste ronde onderwerpen “de grootste vrouw”

Week 5, Enkel voor groei? Smithiaanse modellen en het verstedelijkingsproces (Peter Stabel)

 1° studentenpresentaties en algemene discussie (Hatcher and Baily, Modelling the Middle Ages, chapter 4)

2° artikel vrouwelijke integratie in arbeidsmarkt en economische groei (Girl Power, JLVZ en TDM?)

3° vastlegging onderwerpen “de grootste vrouw” met indicatie pistes

Week 6, Marktfrictie als uitgangspunt. New Institutional Economics, een verklaringsmodel?: (Peter Stabel)

1° studentenpresentaties en algemene discussie (Hatcher and Baily, Modelling the Middle Ages, chapter 5)

2° artikel gender en instituties (vrouwen in het patriarchale ambachtswezen: Howell?)

Week 7, De kracht van geld. Monetaire verklaringen en economische cycli : inleiding (Bruno Blondé)

1° studentenpresentaties en algemene discussie (**)

2° artikel gender en consumptiebudget? (**)

Week 8, Globalisering of “divergence (wereldsysteemanalyse en zijn opvolgers) (Bruno Blondé)

1° studentenpresentaties en algemene discussie (**)

2° artikel gender in globaal perspectief

(paasvakantie 6/4-19/4)

Week 9, gender en consumptie (Bruno Blondé)

Week 10, gender en arbeidsmarkt (Peter Stabel)

Week 11, gender en gedragsnormering (Peter Stabel of gastcollege wie?)

Week 12, Colloquium (Bruno Blondé en Peter Stabel)