Filosofie van de economie

Studiegidsnr:1077FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Van Liedekerke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

De cursus beoogt een  reflectie op de economische invalshoek bij toonaangevende filosofien zoals Th.Hobbes, J.Locke, J.-J.Rousseau en K.Marx. Hierbij staat een filosofische analyse centraal betreffende een aantal economische concepten zoals schaarste, nut, rationaliteit, behoefte en arbeid.