Koloniale geschiedenis: Centraal-Afrika en België

Studiegidsnr:1077FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marnix Beyen
Maarten Van Ginderachter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Koloniale geschiedenis: Centraal-Afrika en België

Dit vak geeft in 2 inleidende chronologische lessen en 10 thematische lessen een overzicht van de uitwisseling tussen Centraal-Afrika en België tussen 1885 en vandaag. 

Volgende thema's komen onder meer aan bod: slavernij en abolitionisme, geweld / verzet, cultureel en religieus syncretisme, Kongo tijdens de wereldoorlogen en de Koude Oorlog, rubber en bloeddiamant, Kongo in België, de Belgische publieke opinie en het collectieve geheugen, koloniale propaganda en het beeld van de 'modelkolonie', etniciteit en nationalisme, demografie en urbanisering, ecologische geschiedenis en geschiedenis van de geneeskunde.

De rode draad in deze cursus is enerzijds de spanning tussen kolonisering en dekolonisering (zowel politiek, economisch als mentaal) en anderzijds de uitwisseling tussen Centraal-Afrika en België .