Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

European values: discourses and perspectives

Studiegidsnr:1078FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Heleen Touquet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak introduceert de studenten tot het onderwerp Europese waarden, terwijl het tegelijk ook met een kritische blik kijkt naar het debat rond Europese waarden. We analyseren hoe Europese waarden ingeroepen worden in het discours, en door welke actoren. We bestuderen ook de verankering van waarden in de verdragen van de EU. Het vak is een seminarie: de studenten lezen artikels en debatteren erover in de les. De studenten worden geacht de actualiteit te volgen via sites als EUObserver en Euractiv. Tijdens de lessen gaan we eerst dieper in op theoretische en historische achtergronden om dan over te gaan naar de centrale vragen die erdoor opgeroepen worden. Er worden ook enkele gastlessen voorzien.