Techniekfilosofie

Studiegidsnr:1079FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Arthur Cools
Nele Van de Mosselaer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tegen de achtergrond van het gedachtengoed van ondermeer Heidegger, Jaspers en Ellul, wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste inzichten van een aantal toonaangevende hedendaagse techniekfilosofen. Op deze manier komen verschillende actuele perspectieven en problematieken van de techniekfilosofie tot uiting. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de maatschappelijke effecten van onder meer  de informatietechnologie en de biotechnologie. Discussies over de mens als cyborg en deze tussen transhumanisten en (post-) humanisten krijgen speciale aandacht.