Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Vrouwen in de Europese cultuurgeschiedenis. Een inleiding

Studiegidsnr:1079FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tine Van Osselaer
John Arblaster

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak focussen we op de socio-culturele positie van vrouwen doorheen de geschiedenis van het westen. De klemtoon ligt daarbij op de culturele ’output’ van vrouwen, de (on-)zichtbaarheid van de productie en de makers en de bronnen die ons hiervoor ter beschikking staan. Door middel van een algemene inleiding op dit vakgebied en exploratie van drie centrale thematische clusters maken de studenten kennis met belangrijke maar vaak onderbelichtte ontwikkelingen met betrekking tot de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de westerse geschiedenis van de middeleeuwen tot op vandaag.

De cursus is opgebouwd rond drie thematische clusters, met name:

  • “Geleerde vrouwen” (intellectuele milieus, salons, academia, …)
  • “Getekend door” (artistieke productie en mecenaat)
  • Gender en religie (charismatische leiders, mysticae, profetessen …)