Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Algemene didactiek (S1, Campus Vaart)

Studiegidsnr:1080ASEADR
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Locatie:Niet aan UA, wel aan CVO Crescendo Mechelen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wouter Schelfhout
Els Tanghe
Hans Ihmsen
Ilse Mertens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende leerinhouden komen aan bod:

 • motivatie voor het onderwijs
 • de onderwijsopdracht: basiscompetenties en onderwijsvisie
 • didactisch referentiekader
 • lesvoorbereiding
 • beginsituatie
 • onderwijscontext
 • doelstellingen
 • leerinhouden
 • didactische evaluatie
 • didactische werkvormen
 • didactische principes
 • klasopstelling: groepering en klasschikking
 • onderwijsleermiddelen