Filosofie van de muziek

Studiegidsnr:1080FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marlies De Munck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus worden een aantal centrale thema's uit de muziekfilosofie behandeld, gegroepeerd rond de volgende vragen:

- Is muziek een taal?

- Kan muziek leiden tot kennis?

- Is muziek een symbool?

- Wat is de relatie tussen muziek en de emoties?

- Wat is de betekenis van absolute muziek?

- Hoe kunnen we de muzikale ervaring filosofisch begrijpen?

- Wat is de maatschappelijke relevantie van muziek?

- Wat is het ontologisch statuut van een muzikaal werk?

- Hoe verhoudt een muzikant zich tot muzikale werken?

- Wat is authenticiteit in muziek?

Op basis van de lectuur van historische en hedendaagse kernteksten uit de muziekfilosofie worden antwoorden gezocht op deze vragen.