Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Christelijk erfgoed: Inhoud en beheer

Studiegidsnr:1080FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)John Arblaster

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een groot deel van het algemeen cultureel erfgoed van Vlaanderen betreft christelijk erfgoed. Het gaat hierbij om onroerend (kerken, kloosters, kathedralen…), roerend (beeldende en toegepaste kunstobjecten, liturgische objecten…) en immaterieel erfgoed (folklore, gebruiken, overtuigingen, tradities, kennis…). De pluralisering en secularisering van de (Vlaamse) maatschappij confronteert dit erfgoed met grote uitdagingen en vragen over de behoud- en beheerprincipes ervan. Dit vak biedt inzicht in de zeer diverse waaier aan christelijk erfgoed en presenteert de belangrijkste spelers die actief zijn in het werkveld in Vlaanderen.

Dit vak is speciaal maar niet uitsluitend gericht op studenten die in de master het keuzeprofiel Geschiedenis en Cultureel erfgoed willen kiezen.