Duits: Grammatica 1

Studiegidsnr:1080FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Smits

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je krijgt een overzicht van de grammatica, hoofdzakelijk morfologie: substantief, adjectief, lid- en voornaamwoorden en werkwoord. Deze kennis moet je in staat stellen tot eenvoudige mondelinge en schriftelijke communicatie en tot het lezen van eenvoudige teksten.