Duits: Grammatica 1

Studiegidsnr:1080FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Smits

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je krijgt een overzicht van de grammatica, hoofdzakelijk morfologie: substantief, adjectief, lid- en voornaamwoorden en werkwoord. Deze kennis moet je in staat stellen tot eenvoudige mondelinge en schriftelijke communicatie en tot het lezen van eenvoudige teksten.

In dit opleidingsonderdeel wordt het element “Wetenschappelijke Integriteit” niet gethematiseerd.