6-Bachelorproef Bouwkunde met inbegrip van stage

Studiegidsnr:1080FTIBPB
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de bachelorproef kan wanneer je in diplomajaar zit EN je een credit hebt behaald voor 4-Wetenschappelijk project of 4-Scientific Project (1083FTIWTP of 1089FTISCP)
Contacturen:96
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Cedric Vuye

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student onderzoekt een geavanceerd technisch-wetenschappelijk probleem, door het uitvoeren van een literatuurstudie over een concrete onderzoeksvraag.

De student schrijft hierover een Engelstalige paper die voldoet aan wetenschappelijke normen qua inhoud en vorm, met o.a. volgende elementen: probleemstelling, onderzoeksmethodologie, gegevensverzameling en –verwerking, resultaten en discussie, conclusies en referenties.


De student presenteert zijn/haar resultaten mondeling aan een deskundige jury en is in staat om vragen hierover te beantwoorden.