Duits: Grammatica 2

Studiegidsnr:1081FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tanja Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus volgt een  verdiepte studie van een aantal woordsoorten (met name werkwoord, adjectief, telwoord en voorzetsel) naar vorm en gebruik.