6-Bachelorproef Chemie met inbegrip van stage

Studiegidsnr:1082FTIBAP
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de bachelorproef kan wanneer je in diplomajaar zit EN je een credit hebt behaald voor 4-Wetenschappelijk project of 4-Scientific Project (1017FTIWTP of 1086FTISCP)
Contacturen:96
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dorine Wambeke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student onderzoekt een geavanceerd technisch-wetenschappelijk probleem, waarbij volgende items aan bod komen: organisatie en voorbereiding bachelorproef, literatuurstudie en praktische uitvoering.
Hij/zij heeft de mogelijkheid om de bachelorproef in een bedrijf of in een onderzoeksgroep aan de universiteit uit te voeren.


De student maakt een portfolio die volgende elementen bevat:
- gegevens die aantonen dat hij/zij over voldoende aanpak beschikt om tot een technische realisatie te komen met de nadruk op de onderzoeksvaardigheden en de planning van het onderzoek
- gegevens/verslagen die aantonen dat hij/zij het proces goed doorlopen heeft met vooral aandacht voor de technische realisatie en het teamwork


Hij/zij schrijft een rapport dat voldoet aan wetenschappelijke normen qua inhoud en vorm, met o.a. volgende elementen: probleemstelling, onderzoeksmethoden, gegevensverzameling en –verwerking, resultaten, conclusies en referenties.


De student presenteert zijn/haar resultaten mondeling aan een deskundige jury en is in staat om vragen hierover te beantwoorden.