Geschiedenis van de Nederlanden

Studiegidsnr:1083FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Pierre Delsaerdt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel Geschiedenis van de Nederlanden heeft in de eerste plaats als doel een overzicht te geven van de geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in hun ruimste geografische betekenis, en dit van de veertiende eeuw tot en met het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). De klemtoon ligt vooral op de vroegmoderne tijd en op de ontwikkelingen in de zogenaamde kerngewesten Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland. Zij vormden immers het hart van de Nederlanden en bepaalden de ontwikkelingen van deze Europese regio. Het referentiekader wordt vooral aangereikt door politiek-institutionele ankerpunten, maar steeds tegen de achtergrond van de economische, sociale, culturele en religieuze contexten. Er is aandacht voor wat de Nederlanden tijdens het ancien régime gemeen hadden, maar ook voor de gescheiden wegen die ze vanaf het einde van de 16de eeuw hebben bewandeld. Die spanning tussen eenheid en verscheidenheid vormt de rode draad doorheen de cursus.