4-Scientific Project Electromechanics

Studiegidsnr:1087FTISCP
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christophe Vande Velde
Dorine Wambeke
Marc Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten krijgen een theoretische achtergrond rond het opzetten en organiseren van een project. Dan onderzoeken de studenten een technisch-wetenschappelijk probleem in groepen van 4 à 5 studenten, waarbij volgende items aan bod komen: organisatie en voorbereiding project, literatuurstudie, praktische uitvoering en uitgebreide rapportering. Naast een werkende realisatie verwachten we van de studententeams een enthousiasmerende poster en korte filmclip. Het project wordt zowel intern voorgesteld aan docenten als extern aan leken. Tenslotte dient elk project gedocumenteerd te worden zodat leken met de opstelling aan de slag kunnen.