Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

4-Scientific Project Electronics-ICT

Studiegidsnr:1088FTISCP
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christophe Vande Velde
Dorine Wambeke
Koen Lostrie
Simon Sleutel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten krijgen een theoretische achtergrond rond het opzetten en organiseren van een project. Er worden hiervoor lessen gegeven over onderzoeksvaardigheden en rapporteren (schriftelijk en mondeling). Tevens krijgt de student informatie over het gebruik van databanken van wetenschappelijke literatuur. Dan onderzoeken de studenten een technisch-wetenschappelijk probleem in groepen van 4 à 5 studenten, waarbij volgende items aan bod komen: organisatie en voorbereiding project, literatuurstudie en praktische uitvoering. Ze maken hiervan een poster die voldoet aan wetenschappelijke normen qua inhoud en vorm, met o.a. volgende elementen: probleemstelling, onderzoeksmethoden, gegevensverzameling en –verwerking, resultaten, conclusies en referenties. De studenten presenteren hun resultaten mondeling aan medestudenten en docenten en zijn in staat om vragen hierover te beantwoorden.