Chinees: Grammatica 2

Studiegidsnr:1093FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Chinees: Grammatica 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Chinees: Grammatica 1
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Chinees
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ping Ng
Wim Haagdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We bestuderen de zinsbouw op A2-niveau, en introduceren een aantal belangrijke partikels en complementen. Verder breiden we de actieve kennis van het aantal karakters uit tot een 500-tal. De theorie wordt toegepast in grammaticale oefeningen die inhoudelijk aansluiten bij het cultuurgebied van A-taal, B-talen en C-taal. De focus van de oefeningen ligt op leesvaardigheid.