12-The Company

Studiegidsnr:1093FTICOM
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stijn Derammelaere
Joachim Denil
Simon Sleutel
Jasmine Meysman
Pieter Billen
Kostas Anastasiades
David Ceulemans
Stijn Dierckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

The Company is de verzamelnaam van alle activiteiten in de vier studiejaren waarmee we competenties voor ondernemerschap en intrapreneurship (=ondernemerszin tonen binnen een bedrijf) willen ontwikkelen. In het derde bachelorjaar willen we dat groepjes van studenten een ondernemend project opzetten. We werken met één van de vele lokale of internationale wedstrijdformules waarin studenten een (technisch) product ontwikkelen, de bedrijfsstructuur opzetten om het te verkopen om ten slotte een financieel rendabel resultaat te bereiken.

In het eerste en tweede bachelorjaar bereiden we dit project voor. Het eerste jaar is gericht op het verzamelen van ideeën en het verzamelen van inzichten in essentiele management onderwerpen. In het tweede jaar komen de aspecten klant, prijs en markt aan bod. Hierdoor reduceren we het aantal potentiële ideeën van het eerste jaar. De keuze wordt verder beperkt tot 5 - 10 projecten die in het derde jaar hun realisatie krijgen. Parallel worden in de jaren één tot drie hoorcolleges, oefenzittingen en praktische oefeningen aangeboden. De interne keuken van een bedrijf wordt uitgelegd maar ook projectmanagement komt aan bod, net zoals marketing, verkoop en kostprijsberekening. Ook netwerking, gebruik van sociale media en competentieontwikkeling zitten in het lessenpakket vervat.

Het is niet de bedoeling dat alle afstuderende studenten ondernemer worden, maar wel dat zij een goed beeld krijgen van de samenhang tussen de verschillende onderdelen van een bedrijf en goed voorbereid de stap naar ondernemerschap kunnen zetten indien zij dat wensen.