34-The Company

Studiegidsnr:1094FTICOM
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 12-The Company (1093FTICOM)
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jasmine Meysman
Joachim Denil
Pieter Billen
Stijn Derammelaere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het eerste jaar is gericht op het verzamelen van ideeën, “problemen om op te lossen”. In het tweede jaar komen de aspecten klant, prijs en markt aan bod. Hierdoor reduceren we het aantal potentiële ideeën van het eerste jaar. De keuze wordt verder beperkt tot 5 - 10 projecten die in het derde jaar hun realisatie krijgen. Parallel worden in de jaren één tot drie hoorcolleges, oefenzittingen en praktische oefeningen aangeboden. De interne keuken van een bedrijf wordt uitgelegd maar ook marketing, verkoop en kostprijsberekening. Ook netwerking en het gebruik van sociale media zitten in het lessenpakket vervat.