56-The Company

Studiegidsnr:1095FTICOM
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 34-The Company (1094FTICOM)
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Pieter Billen
Joachim Denil
Jasmine Meysman
Stijn Derammelaere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Small Business Project

  • ontwikkelen van een nieuw product of dienst
  • zelf produceren of laten produceren van dit product
  • marktonderzoek
  • aantrekken van financiering (aandeelhouders)
  • opstellen van een businessplan (twee fasen)
  • oprichten van een bedrijf
  • distributie en stockage
  • verkoop
  • bijhouden van boekhouding en andere adeministratieve verplichtingen
  • presentatie van het Small Business Project