6-Bedrijfsstage

Studiegidsnr:1096FTISTA
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven kan wanneer je in diplomajaar zit EN je hebt een credit behaald voor 4-Wetenschappelijk project of 4-Scientific Project (1083FTIWTP of 1089FTISCP) en geslaagd bent voor het examen VCA
Contacturen:96
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frie Van Haerenborgh

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student kiest een stagebedrijf uit een door de opleiding aangeboden lijst OF stelt zelf een bedrijf voor. Dit laatste dient door de titularis als stagebedrijf goedgekeurd te worden.

De student voert op het bedrijf taken uit onder begeleiding van de mentor. Deze taken kaderen in de opleiding van een toekomstig industrieel ingenieur bouwkunde. 

De student stelt een stageverslag op dat wordt gepresenteerd aan de mentor en de promotor.

De student bespreekt 3 verschillende topics en verwerkt deze in 3 verslagen. Deze verslagen worden door de externe pormotor (mentor) in samenspraak met de interne promotor beoordeeld en gequoteerd op basis van een evaluatietabel.

De mentor geeft de student een tweewekelijkse stagebeoordeling aan de hand van een evaluatieformulier.

De interne promotor bezoekt de stageplaats / het stagebedrijf in principe 2 keer: bij aanvang van de stage en op het einde ervan.