Italiaans: Grammatica 2

Studiegidsnr:1097FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:39
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Italiaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annelies Van den Bogaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volledige basisgrammatica komt aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de morfologische en syntactische structuren van het Italiaans alsmede aan idiomatische uitdrukkingen en specifieke moeilijkheden voor Nederlandstaligen (bijv. morfologie en basissyntaxis van werkwoorden en substantieven, gebruik van de tijden). Tijdens het college maken de studenten onder begeleiding van de docent verschillende types oefeningen en ze bereiden thuis oefeningen  voor die vervolgens uitvoerig worden besproken.