Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Reclame, sponsoring en public relations

Studiegidsnr:1100FSWRSP
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Michel Walrave

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Marketingcommunicatie behelst alle communicatiemiddelen die ingezet worden door bedrijven om de kennis, attitude en/of het gedrag van consumenten te beïnvloeden omtrent de producten en/of diensten die zij aanbieden.

Naast communicatie, gebruiken bedrijven ook andere instrumenten om klanten te winnen en te behouden. Dit noemt men de marketingmix. De product-, prijs- en distributiebeleidsopties komen in de cursus eerst bondig aan bod, aangezien zij de basis vormen van het marketingbeleid. De communicatieve waarde van een product, de verpakking, de prijs- en de distributiestrategie, maar ook het merkenbeleid wordt hierbij onderlijnd. 

Vervolgens wordt in dit opleidingsonderdeel dieper ingegaan op de marketingcommunicatie-instrumenten public relations, sponsoring en reclame. In dit opleidingsonderdeel ligt de nadruk op de synergie die gecreëerd kan worden dankzij een geïntegreerde aanpak. 

Tijdens de cursus wordt ook verwezen naar bepaalde wettelijke en deontologische aspecten van marketingcommunicatie.