Communicatiemanagement

Studiegidsnr:1100PSWCMA
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Karolien Poels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Communicatiemanagement omvat het uitstippelen van het communicatiebeleid van een organisatie, het coördineren, controleren en evalueren van alle communicatie-activiteiten met als doel de positie van de organisatie duurzaam te verstevigen door o.m. een positief en geloofwaardig imago.
 
In dit opleidingsonderdeel wordt gestart met een situering van het belang van communicatiemanagement voor organisaties.  Concepten en modellen worden bestudeerd die cruciaal zijn in dit domein, namelijk identiteit en imago.

De nadruk ligt op het gebruik van organisatiecommunicatie instrumenten en PR-instrumenten om met verschillende interne en externe doelgroepen te communiceren.
 
De ontwikkeling maar ook de concrete functies van interne communicatie komen aan bod.

Onder meer wordt ook stilgestaan bij issues management, crisiscommunicatie en het ontwikkelen van mediarelaties. 

 

Bijzondere aandacht wordt, tot slot, besteed aan de implicaties en rol van sociale media bij communicatiemanagement.