Communicatiewetenschap

Studiegidsnr:1100PSWCOM
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Heidi Vandebosch

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze introductiecursus in de communicatiewetenschap probeert je vertrouwd te maken met de basisconcepten en de verschillende deeldomeinen binnen de discipline. In eerste instantie wordt daarom stilgestaan bij de talrijke definitie(s) van "communicatie" en de verschillende communicatiemodellen. Daarna gaat de aandacht uit naar twee basiskanalen of -vormen van communicatie, namelijk verbale en non-verbale communicatie. Vervolgens komen diverse communicatieniveaus aan bod: interpersoonlijke communicatie, groepscommunicatie, organisatiecommunicatie en massacommunicatie. Op dit laatste niveau wordt dieper ingegaan in een vierde cursusonderdeel, dat de werking van mediaorganisaties, de kenmerken van media-inhouden en -publieken, en de voornaamste effectentheorieën en -studies (bv. agenda setting, zwijgspiraal, two-step-flow, cultivatie, uses and gratifications...) beschrijft. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de zogenaamde “nieuwe media”.

Deze cursus is een "opstap" naar andere vakken binnen de Bachelor en Master Communicatiewetenschappen, waarin de verschillende deeldomeinen van de communicatiewetenschap (en de bijhorende auteurs, theorieën, methodologieën, onderzoeksresultaten...) verder worden uitgediept.