Geschiedenis en esthetiek van de film

Studiegidsnr:1100PSWGEF
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Philippe Meers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus biedt een overzicht van de filmgeschiedenis tussen 1895 en 1960. Hierbij wordt de aandacht verdeeld over de VS en Europa. Na inleidende beschouwingen over filmgeschiedschrijving, komen o.m. de volgende periodes en stromingen aan bod: de pre-cinema en het ontstaan van de cinema, Griffith en de stille film, de Sovjetcinema, het expressionisme en de nieuwe zakelijkheid in Duitsland, Hollywood in de jaren ’20 en ’30 met de ontwikkeling van de geluidsfilm en het studiosysteem, de Franse avant-gardes uit de jaren ‘20 en het poëtisch realisme, Hollywood in de jaren ’40 tot '60, het Italiaanse neorealisme, de Franse Nouvelle Vague en de Britse New Cinema. De lessen worden geïllustreerd aan de hand van filmfragmenten. Aansluitend bij deze cursus zijn er ook een aantal filmvertoningen in Cinema Zuid.