Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Nieuws en journalistiek

Studiegidsnr:1100PSWJNP
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steve Paulussen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel wordt stilgestaan bij het journalistieke productieproces, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop nieuws wordt geselecteerd voor het in de media wordt opgenomen. De studenten maken kennis met de centrale concepten en theorievorming binnen de ‘sociologie van de journalistiek’. De lessen worden opgedeeld in twee blokken.
Het eerste blok start met 2 inleidende lessen ('wat is journalistiek?' en 'wat is nieuws?') en gaat vervolgens in op journalistieke theorieën over 'gatekeeping', journalistiek bronnengebruik, journalistieke objectiviteit, 'framing' en 'agendasetting'.
In het tweede blok wordt de journalistiek bestudeerd binnen en vanuit verschillende contexten. Er wordt aandacht besteed aan de relatie tussen journalistiek en politiek, de commercialisering van de pers (journalistiek en markt), journalistiek en cultuur en de invloed van de digitalisering op de journalistiek (journalistiek en technologie). 
Elk hoorcollege wordt ondersteund door minstens één tekst uit de reader. Tijdens de hoorcolleges worden de theoretische concepten en inzichten gekoppeld aan recente studies en concrete voorbeelden uit de dagelijkse journalistieke praktijk.