Media-ethiek

Studiegidsnr:1100PSWMET
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kristien Hens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Les 1, 2, 3: Algemene inleiding tot de ethiek en de media-ethiek. (12/2, 19/2, 26/2)

5/3: Geen les. Zelfstudie journalistieke deontologie

Les 4: De ethiek van de reclame. (12/3)

Les 5: De ethiek van de (reality) TV (19/3)

Les 6: Technologie-ethiek (19/3)

Les 7: De ethiek van social media en big data. (26/3)

Les 8: De ethiek van gaming en virtual reality. (2/4)

Les 9: Deze les wordt vervangen door een screening van de documentaire HyperNormalisation.  (23/4)

Les 10: Ethiek van Fake News. Discussie in kleine groepen (30/4)

7/5: Geen les. Studeren cursus. Opdracht vierde vraag afmaken. Voorbereiden vragen 14/5

Les 11: (14/5) : De relatie communicatiewetenschappen en media-ethiek en andere takken van de ethiek. Vragenuurtje.

21/5: Geen les. Deadline inleveren paper op Blackboard