Media-ethiek

Studiegidsnr:1100PSWMET
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kristien Hens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Les 1, 2, 3: Algemene inleiding tot de ethiek en de media-ethiek. 

Les 4: De ethiek van de reclame. 

Les 5: De ethiek van de reality TV. 

Les 6: De ethiek van social media en big data. 

Les 7: Technologie-ethiek

Les 8: De ethiek van gaming en virtual reality

Les 9 & Les 10: Fake News

Les 11:  Relatie media-ethiek en andere takken van de ethiek