Media-ethiek

Studiegidsnr:1100PSWMET
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus opent met een bondige schets van de drie belangrijkste hedendaagse 'megatheorieën' over ethiek en deontologie (hfdst.1). Nadien wordt de vraag gesteld in welke mate deontologische codes wenselijk dan wel overbodig zijn, en wordt uitvoerig ingegaan op de praktijk van de journalistieke ethiek en deontologie (hfdst.2). Vanuit de casus 'Internationale crisissen en het TV-journaal' wordt vervolgens een onderscheid gemaakt tussen een 'objectieve' en een 'neutrale' verslaggeving (hfdst.3). Na een algemene situering van de ethiek in en van de reclame, volgt een bespreking van de alcoholreclame (hfdst. 4). In hfdst. 5 wordt de vraag gesteld in welke mate het onderscheid tussen 'moderne' en 'postmoderne' ethiek ook voor de media-ethiek relevant is, en worden enkele hoofdlijnen geschetst van hedendaagse mediakritiek (hfdst. 5). De cursus eindigt met een bespreking van de mogelijkheden en grenzen van humor en satire in de media (hfdst. 6).