Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Media-ethiek

Studiegidsnr:1100PSWMET
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kristien Hens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Les 1, 2, 3: Algemene inleiding tot de ethiek en de media-ethiek. (11/2, 18/2, 25/2), S.R.007

Les 4: De ethiek van de reclame. (3/3), S.R.007

Les 5: De ethiek van de (reality) TV. (10/3), S.R.007

Les 6: Technologie-ethiek. (17/3), S.R.007

Les 7: De ethiek van social media en big data. (24/3), S.R.007

Les 8: De ethiek van gaming en virtual reality. (31/3), S.R. 007

Les 9: Deze les wordt vervangen door een screening van de documentaire HyperNormalisation.  (21/4, van 13:00 tot 16:00), S.R. 201

Les 10: Ethiek van Fake News. Discussie in kleine groepen. (28/4)  S.R 218 & S.R. 212

Les 11: De relatie communicatiewetenschappen en media-ethiek en andere takken van de ethiek. Vragenuurtje.  (14/5)  S.R.007

19/5: Geen les. Deadline inleveren paper op Blackboard