Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Media-ethiek

Studiegidsnr:1100PSWMET
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kristien Hens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Les 1, 2, 3: Algemene inleiding tot de ethiek en de media-ethiek. (11/2, 18/2, 25/2), S.R.007

Les 4: De ethiek van de reclame. (3/3), S.R.007

Les 5: De ethiek van de (reality) TV. (10/3), S.R.007

Les 6: Technologie-ethiek. (17/3), S.R.007

Les 7: De ethiek van social media en big data. (24/3), S.R.007

Les 8: De ethiek van gaming en virtual reality. (31/3), S.R. 007

Les 9: Deze les wordt vervangen door een screening van de documentaire HyperNormalisation.  (21/4, van 13:00 tot 16:00), S.R. 201

Les 10: Ethiek van Fake News. Discussie in kleine groepen. (28/4)  S.R 218 & S.R. 212

Les 11: De relatie communicatiewetenschappen en media-ethiek en andere takken van de ethiek. Vragenuurtje.  (14/5)  S.R.007

19/5: Geen les. Deadline inleveren paper op Blackboard