Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Mediarecht

Studiegidsnr:1100PSWMRE
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Elke Cloots

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit drie grote delen.

Een eerste deel is gewijd aan de media en de bescherming van fundamentele rechten. We gaan in het bijzonder in op de vrijheid van meningsuiting en de mediavrijheid. We bestuderen de bronnen, de grondslagen en het toepassingsgebied van deze vrijheden, maar ook de beperkingen waaraan deze vrijheden kunnen worden onderworpen om andere fundamentele rechten te waarborgen.

Een tweede deel gaat nader in op de regulering van de media in Vlaanderen. In dit deel bestuderen we niet alleen de omstandige overheidsregulering die bestaat rond audiovisuele media, maar ook mechanismen van zelfregulering en de rechten van auteurs en uitvoerende kunstenaars.

In een derde deel, tot slot, analyseren we de impact van de Europese interne markt op het medialandschap. We gaan in het bijzonder in op de Unierechtelijke normen inzake de vrijheid van mededinging, de vrijheid van verkeer en de bescherming van persoonsgegevens.