Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Media: publiek en effecten

Studiegidsnr:1100PSWMSO
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Heidi Vandebosch

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Dit opleidingsonderdeel schetst een gedetailleerd beeld van twee basiselementen uit het (massa-)communicatiemodel: het publiek en de effecten. Telkens worden de voornaamste onderzoekstradities en -resultaten besproken. Bij de analyse van het publiek gaat de aandacht uit naar de (sociale) factoren die het mediagebruik structureren, zoals: het geslacht, de leeftijd, de sociale klasse, de opleiding, de gezinscontext, en de etniciteit.  In het tweede gedeelte worden de effecten van media op criminaliteit, seksualiteit, stereotypering, gezondheid en schoolprestaties onder de loep genomen.

In dit opleidingsonderdeel verwijzen we met het concept “media” zowel naar de “klassieke” massamedia, als naar “nieuwe” media (computers, gsm, …) die toegang geven tot applicaties die ook voor andere communicatieniveaus kunnen worden ingezet.