Media: structuur en werking

Studiegidsnr:1100PSWMSW
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Koen Panis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Met als centrale afbakeningen de klassieke media en de Vlaamse situatie (in Belgisch vergelijkend opzicht), wil deze cursus de studenten inzicht bieden in de wereld van pers, radio en televisie. Theoretisch gaat de cursus uit van een structurele benadering van de media als organisatie, waarbij de verschillende facetten zowel vanuit het consensus als het kritische paradigma wordt belicht. De cursus wil zowel inzicht bieden in algemeen organisationele kenmerken (externe en interne factoren) als in de geschiedenis en feitelijke ontwikkelingen en kenmerken van de Vlaamse klassieke media als bedrijf: Hierbij worden achtereen volgens de geschreven periodieke pers, radio als televisie behandeld. (structuur, organisatie, werking…) Als een rode draad door de cursus lopen de nieuwe ontwikkelingen (vooral digitalisering) die de klassieke muren slopen ap allerlei vlakken. Hoewel de cursus feitelijk is, wordt toch aandacht besteed aan ruimere theoretische en interpretatieve aspecten, gericht op het aanscherpen van de kritische geest van de studenten.