Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Theorie van de visuele communicatie

Studiegidsnr:1100PSWTVC
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Pauwels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus staat de studie van de specifieke aard, de structuur en de werking van visuele beelden centraal.

Na een systematisch inleidend onderzoek naar de essentie en de betekenis van het beeld, volgt een cultuurhistorische situering van het ontstaan en de specificiteit van het fotografische  beeld . Volgende aspecten komen daarbij aan bod: de unieke maar problematische relatie van beelden tot de werkelijkheid, verschillende beeldsoorten en hun specifieke voordelen en beperkingen, de 'talige' mogelijkheden van het statische en het bewegende beeld, de paradigmatische en syntagmatisch structuur van beelden, de mogelijke codes en betekenissen van beelden op het niveau van de beelddrager, het kader, het shot en de beeld- en geluidsmontage.

Bij de ontleding van de structuur en de betekenmogelijkheden van het beeld wordt telkens aandacht besteed aan de productie- en receptiecontext en de ruimere culturele inbedding van beelden en beeldpraktijken. Verschillende theoretische en analytische invalshoeken (o.a. semiotische, retorische, sociologische, iconografische) worden besproken in verband met hun mogelijke toepassingen op diverse beeldsectoren (o.a. kunst, film, reclame, journalistiek en wetenschapscommunicatie). Verder wordt dieper ingegaan op de maatschappelijke (o.a. ethische, juridische, sociale) en expressieve impact van de overgang van analoge naar digitale beeldoptekening en -bewerking en op de toenemende hybridisering van beeldtechnieken en -genres. 

De colleges worden rijkelijk geïllustreerd met allerlei beeldmateriaal .