Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bijzondere overeenkomsten

Studiegidsnr:1100RECBOV
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Bijzondere overeenkomsten: credit voor Verbintenissenrecht
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nicolas Carette

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voortbouwend op de cursus “Verbintenissenrecht” (tweede bachelor rechten), waarin de algemene regels werden bestudeerd die voor alle overeenkomsten gelden, worden in dit opleidingsonderdeel de specifieke rechtsregels uiteengezet die voor de verschillende types van bijzondere overeenkomsten gelden. Achtereenvolgens komen in het bijzonder volgende overeenkomsten aan bod: koop, kanscontracten, huur (miv woninghuur en handelshuur), lening, leasing, licentie, aanneming (met wet breyne), bewaargeving, lastgeving en dading.

De zekerheidsovereenkomsten, zoals borgtocht en pand, behoren tot de leerstof van het opleidingsonderdeel “Insolventierecht (met inbegrip van zekerheden)” en worden bijgevolg niet besproken.