Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Familiaal vermogensrecht

Studiegidsnr:1100RECFAM
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Renate Barbaix

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel 1. Relatievermogensrecht (huwelijksvermogensrecht en samenwoningsvermogensrecht)

- Algemene beginselen
- Huwelijksvermogensrecht: primair huwelijksvermogensrecht; secundair huwelijksvermogensrecht; wettelijk stelsel; conventionele stelsels
- Samenwoningsvermogensrecht: wettelijke en feitelijke samenwoning

Deel 2. Erfrecht

- Algemene beginselen
- De wettelijke devolutie
- De conventionele devolutie

Deel 3. Giften

- Algemene beginselen inzake giften
- Schenkingen
- Testamenten