Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Familiaal vermogensrecht

Studiegidsnr:1100RECFAM
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Renate Barbaix

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel 1. Relatievermogensrecht (huwelijksvermogensrecht en samenwoningsvermogensrecht)

- Algemene beginselen
- Huwelijksvermogensrecht: primair huwelijksvermogensrecht; secundair huwelijksvermogensrecht; wettelijk stelsel; conventionele stelsels
- Samenwoningsvermogensrecht: wettelijke en feitelijke samenwoning

Deel 2. Erfrecht

- Algemene beginselen
- De wettelijke devolutie
- De conventionele devolutie

Deel 3. Giften

- Algemene beginselen inzake giften
- Schenkingen
- Testamenten