Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Fiscaal recht

Studiegidsnr:1100RECFIS
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Fiscaal recht: credit voor Staatsrecht EN Verbintenissenrecht
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bruno Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is opgezet als een eerste kennismaking met het belastingrecht. Voor de studenten die zich verder willen toeleggen op het belastingrecht vormt deze cursus een voldoende basis om hun kennis in de Masteropleiding verder uit te diepen. Voor de overige studenten biedt voormelde benadering van het belastingrecht een algemeen kader om de fiscale problemen waarmee zij later mogelijk worden geconfronteerd, te kunnen situeren.

Bij de behandeling van de leerstof wordt vrij getrouw de structuur van de verschillende fiscale wetboeken gevolgd. De bedoeling is de student vertrouwd te maken met het gebruik van deze wetboeken, zodat zij later steeds hun weg kunnen terugvinden in het technische en snel evoluerende belastingrecht.

Aan de student wordt een zo geactualiseerd mogelijk beeld gegeven van de krachtlijnen van het Belgisch belastingrecht. In het bijzonder komen aan bod de algemene beginselen die het belastingrecht beheersen, de structurele grondregels (toepassingsgebied, grondslag, tarief en procedure) en de basistechnieken die de belangrijkste belastingen kenmerken.

Bijzondere aandacht gaat naar de algemene beginselen die het fiscaal recht beheersen, de  personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de BTW, de  registratie- en successierechten.

Uiteraard wordt het Belgisch belastingrecht gesitueerd in het ruimere kader van het Europees en internationaal belastingrecht.