Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Gerechtelijk recht

Studiegidsnr:1100RECGER
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan Rutten
Pierre Thiriar

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het gehele pakket wordt in 10 grote items ondergebracht, die elk op zich een afgerond thema uitmaakt. De themas sluiten op elkaar aan.

  1. wat is procesrecht?
  2. de kernbegrippen van het procesrecht
  3. de structuur van het Belgisch gerecht
  4. de bevoegdheid van de rechter
  5. de gewone rechtspleging
  6. de incidenten
  7. de rechtsmiddelen
  8. de rechtshulp
  9. het bewijs
  10. de executie