Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Economisch recht

Studiegidsnr:1100RECHER
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gert Straetmans
Skander Bennis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee delen. In het eerste deel, het ondernemingsrecht (vroeger handelsrecht) worden o.m. de aanknopingspunten van economisch recht behandeld, de regels met betrekking tot het statuut van de onderneming, de handelszaak, de handelstussenpersonen, de handelsagentuurwet en de concessiewetgeving alsook de insolventie van ondernemingen.

Het tweede deel van de cursus geeft een analyse van het marktrecht, het mededingingsrecht in ruime zin, waaronder het intellectueel eigendomsrecht (merken, octrooien, tekeningen en modellen), het kartelrecht, de vrij verkeer bepalingen en de analyse van de marktpraktijken en consumentenbescherming moeten worden begrepen.