Inleiding tot het privaatrecht

Studiegidsnr:1100RECPRI
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Renate Barbaix
Dimitri Verhoeven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De klemtoon van het onderdeel ligt op een beginselmatige studie van de basisconcepten van het privaatrecht, ihb het (gemeen materieel) burgerlijk recht. Op basis van beginselenonderwijs biedt het onderdeel enerzijds een kennismaking met de rechtswetenschap, zoals het onderdeel Bronnen en beginselen van het recht, en reikt het anderzijds de fundamenten aan voor de latere privaatrechtelijke (ihb: materieel civielrechtelijke) onderdelen in het algemeen. 

Na een korte situering van het privaatrecht in het algemeen, met de rechtsbronnen, indeling en kenmerken (deel 1), wordt in een tweede deel ingegaan op de basisconcepten en -beginselen van het privaatrecht:

- het rechtssubject, met de vermogensleer en de staat en bekwaamheid van de persoon;

 

- de subjectieve rechten met hun kenmerken

- de rechtshandeling (begrip, soorten, geldigheidsvereisten, nietigheid, vertegenwoordiging, vorm, derdenwerking en bewijs).

Het derde deel bespreekt de vermogensrechten. Enerzijds worden de algemene principes van verbintenissen- en contractenrecht toegelicht (bronnen van verbintenissen, principes aansprakelijkheidsrecht, principes contractenrecht en enkele bijzondere (benoemde) contracten). Anderzijds komen de principes van het zaken- en zekerhedenrecht aan bod (ihb theorie van zakelijke rechten en onderscheid der goederen).

Het vierde deel betreft de leer van rechtsmisbruik en de sancties in het privaatrecht (ihb dwanguitvoering met dwangsom en de principes van tenuitvoerlegging (ingebrekestelling, uitvoerbare titel), ontbinding/verbreking, matiging, niet-tegenwerpbaarheid).

 

Tot slot wordt het tenietgaan en de overgang van subjectieve rechten besproken.