Strafprocesrecht

Studiegidsnr:1100RECSPR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Strafprocesrecht: credit voor Strafrecht OF samen op te nemen.
Contacturen:35
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joachim Meese

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus strafprocesrecht start met een algemeen overzicht van de kernbegrippen en een schematisch weergegeven basisstructuur met invulling van personen en organen uit het Belgisch strafprocesrecht.

Na toelichting over de bronnen van het strafprocesrecht, wordt verder ingegaan op de verschillende onderdelen uit deze basisstructuur, waarin o.m. aan bod komen de twee vorderingen die uit een misdrijf voortvloeien (straf- en burgerlijke vordering), de fase van het onderzoek in strafzaken (opsporings- en gerechtelijk onderzoek, met de verschillende onderzoeksverrichtingen), de fase van afsluiting van het vooronderzoek en de fase voor de vonnisgerechten (bevoegdheid,saisine, rechtspleging, bewijsregeling en rechtsmiddelen).