Bio-ethiek

Studiegidsnr:1100WETETH
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Silvia Lenaerts
Tom Tytgat

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bestaat uit een reeks voordrachten gegeven door prominente sprekers uit het academisch wetenschappelijke, industriële en bredere maatschappelijke milieu. Elke voordracht belicht een thema waarin wetenschappelijke inzichten een impact hebben op de maatschappij: duurzame energie, genetisch engineering, levenscyclusanalyse, evolutieleer, groene chemie, broeikaseffect … het zijn slechts een handvol van de mogeljike thema’s.
Zo worden de studenten geconfronteerd met de grijswaarden van de samenleving: geen slogantaal, maar complexe vraagstukken die ook met wetenschappelijke helderheid kunnen worden benaderd.

Voorafgaand houden we enkele algemene oefeningen in discussiëren, kritisch denken, en het opbouwen van een argumentatie. We bespreken ook het begrip 'wetenschap', 'experiment', en de ethiek van de onderzoeker.


De studenten dienen een van de aangeboden stellingen, na de lezingen, te situeren en hun eigen visie op het onderwerp omstandig en, vooral, beargumenteerd, neer te zetten.