Duitse taalbeheersing 1

Studiegidsnr:1101FLWTLD
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Tanja Mortelmans
Tom Smits
Alex Haider

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Gedetailleerde lectuur en discussie van originele Duitse teksten (verschillende tekstsoorten passeren daarbij de revue)
  • gevarieerde woordenschatoefeningen over verschillende onderwerpen: de mens 'van binnen en van buiten' ; kleding/voeding/winkelen; reizen, mobiliteit, verkeer, vakantie; natuur/klimaat/ecologie/milieu, media (televisie, kranten en Heimat, thuis, nationaliteit.
  • vertalingen Nederlands-Duits
  • grammaticale oefeningen (die thematisch aansluiten bij de vakken Duitse Grammatica 1 en Duitse Grammatica 2)