Nederlandse taalbeheersing 1: Basisvaardigheden spreken en schrijven

Studiegidsnr:1101FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Sarah Bernolet
Katrien Verreyken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor de verwerving van communicatieve vaardigheden en het verwerven van inzicht in een aantal aspecten/vormen van die vaardigheden wordt er contactonderwijs in kleinere groepen aangeboden.  De interactieve colleges bestaan zowel uit mondelinge als schriftelijke oefeningen (formuleringsoefeningen, opstellen bouwplan voor tekst, maken van samenvatting, schrijven van essay, discussieoefeningen, tekst brengen voor een publiek...).

Daarnaast wordt ook gewerkt aan de verwerving van preliminaire kennis/vaardigheden inzake orthofonie, spelling en idioom. Dit opleidingsonderdeel vormt het voorwerp van (gedeeltelijk begeleide) zelfstudie (o.a. via Blackboard).