Theatergeschiedenis

Studiegidsnr:1101FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hubert Meeus
Edith Cassiers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus schetst de evolutie van het verschijnsel theater in zijn brede maatschappelijk context in de Oudheid (Griekenland en Rome) en in West-Europa tijdens de Middeleeuwen, het Ancien Régime, de negentiende eeuw en de avant-garde tot aan het einde van de twintigste eeuw.

Zowel de teksten als de opvoeringspraktijk komen aan bod. De aandacht gaat daarbij o.a. uit naar de literaire aspecten, de dramatheorie, de enscenering, de theaters, de status van de acteurs, spektakelelementen, het publiek, de sociale context. Ook besproken worden aanverwante theatrale verschijnselen, zoals intreden, ommegangen en openbare feesten, het theater als propagandamiddel, het theater in het onderwijs en als maatschappelijk en politiek uithangbord.