1-Bouwkundig tekenen CAD

Studiegidsnr:1101FTICAD
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Frie Van Haerenborgh

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Basiscommando's in AutoCAD aanleren: schermopbouw, commandostructuur, opbouw tekening, editeercommando's
  • Tekennorm voor bouwkundige tekeningen
  • Vaste tekenopdrachten: afwerken van een tekening met kader, titelhoek, bemating, gebruik lagen, blokken,...
  • Maken van een eigen bouwkundig ontwerp