Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Cultuur- en mediatheorie

Studiegidsnr:1101PSWCMT
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Weyns
Gert Verschraegen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak is geconcipieerd als een ruime basiscursus cultuursociologie en biedt een grondige kennismaking met de belangrijkste cultuur- en mediatheorieën. De cursus bestaat uit vijf delen. 
In een eerste deel worden verschillende cultuursociologische benaderingen geschetst (hermeneutische benadering, cultural studies benadering, kritische theorie, cultural studies benadering, veldanayse, historisch-sociologische benadering). 
In het tweede deel worden de belangrijkste theorieën en klassieke onderzoeken betreffende de verschillende cultuurdimensies behandeld (m.n. de constitutieve dimensie: taal; de cognitieve dimensie: kennis, mythologie, wereldbeelden; de evaluatieve dimensie: 
waarden; de esthetische dimensie: kunst en erotiek; de praxeologische dimensie; rituelen, instituties, tradities, gewoonten). 
In het derde deel wordt dieper ingegaan op cultuursociologische analyses van de media (met o.m. aandacht voor spektakelmaatschappij, second media age, tv-cultuur, cybercultuur).
In het vierde deel wordt aandacht besteed aan thema's als hogere versus lagere cultuur; cultuur- en kunstproductie, de vorming van culturele identiteiten. 

Ten slotte komen culturele veranderingsprocessen op langere termijn aan de orde (modernisering, de vorming van de netwerkmaatschappij).