Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen

Studiegidsnr:1101RECBAR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Thierry Vansweevelt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Volgende thema's worden besproken :

a. Algemene beginselen
b. Aansprakelijkheid voor eigen daad
c. Aansprakelijkheid voor andermans daad
d. Aansprakelijkheid voor zaken
e. Schade en schadeloosstelling
f. Aansprakelijkheidsregelingen
g. Algemene beginselen verzekeringsrecht

h. Rechten en plichten verzekeraar en verzekeringnemer: algemeen en per soort verzekering